Emmaste Põhikool

2.06.17
Koduleht: http://www.emmaste.edu.ee

Kontakt:
Direktor Merje Kikas tel. +372 463 1700
Õpetajate tuba tel. +372 469 5247
e-mail:kool@emmaste.edu.ee
Postiaadress: Emmaste küla, Emmaste vald, Hiiumaa, 92001

 

Korraldus nr 373; Emmaste Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Määrus nr 58; Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine

 

 

EMMASTE PÕHIKOOL vajab alates 21. augustist 2017.a HUVIJUHTI 0,5 koormusega

Oled sobiv, kui omad pedagoogilist, kultuuri- või noorsootööalast kõrg- või keskeriharidust ja tahet lastega tegelemiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 14.juuniks aadressil Emmaste 92001, Hiiumaa või emmastekool@gmail.com

Lisainfo telefonil  524 0157, Merje Kikas.