« Tagasi

Emmaste Vallavolikogu 27.02.2017 istungi päevakord

Kutsun kokku Emmaste Vallavolikogu istungi esmaspäeval, 27. veebruaril 2017, kell 17.30 vallamajas.

Päevakord:
1. Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
2. Ülevaade politseitööst (ettekandja Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik).
3. Vallavolikogu määrus „Emmaste Vallavolikogu 31. jaanuari 2013  määruse nr 69 „Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend" muutmine" (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).*
4. Vallavolikogu määrus „Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine" (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
5. Volikogu otsus "Vallavanemale töötasu  ja hüvitise määramine" (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
6. Volikogu otsus "Volikogu esimehele töötasu ja hüvitise määramine" (ettekandja volikogu aseesimees Hergo Tasuja).
7. Vallavolikogu määrus „Emmaste valla 2017. a. eelarve kinnitamine" (ettekandja finantsnõunik Karin Gross).
8. Emmaste Vallavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 161 „Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Sõru muuseum moodustamine" kehtetuks tunnistamine (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
9. Volikogu määrus „Sõru Muuseumi põhimääruse kinnitamine" (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm)
10. Volikogu määrus „Sõru Muuseumi arengukava 2017-2021" (ettekandja vallavanem Tiit Paulus)

Ülo Kikas
volikogu esimees