« Tagasi

"Eesti kaunis kodu 2017" konkurss

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu", mille patroon on Eesti Vabariigi President. Iga-aastane kaunimate kodude konkursiga tunnustatakse üksikisikuid, kogukonda ja organisatsioone piirkonna ning riigi tasandil. 
Konkursile saavad omavalitsused esitada objekte järgmistes kategooriates: eramu, talu, suveelamu, korterelamu, ühiskondlik hoone või ettevõte, tootmiskompleks, küla, külaosa või tänav, park, väljak, midagi muud. 
Lisaks saab esitada kandidaate eriautasule kategooriates: 
* parim tervisespordirajatis
* parim tööstusmaastik
* kaunis muinsuskaitseobjekt
* kaunis omavalitsus
* energiasäästlik kaunis kodu
Viiel elneval aastal presidendilt autasu saanud objekte palume mitte esitada.
Väärtustamaks oma valla inimeste tööd kodude kaunistamisel ootab Emmaste Vallavalitsus ka vallaelanike ettepanekuid, millised kodud või muud objektid Emmaste vallast võiks esitada  "Eesti kaunis kodu 2017" konkursile. Ettepanekuid ootame 15. maiks aadressile pilvi@emmaste.hiiumaa.ee või tel 462 2445.