« Tagasi

Emmaste vallavolikogu 17.04.2017 istungi päevakord

Kutsun kokku Emmaste Vallavolikogu istungi esmaspäeval, 17. aprillil 2017, kell 17.00 vallamajas.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
2. Volikogu otsus „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine" (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).
3. Volikogu otsus „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks" (buss, ettekandja vallavanem Tiit Paulus, kaasettekandja finantsnõunik Karin Gross).
4. Muud küsimused.

Ülo Kikas
Volikogu esimees