« Tagasi

Emmaste Vallavolikogu 11. mai istungi päevakord

Kutsun kokku Emmaste Vallavolikogu istungi neljapäeval, 11. mail 2017, kell 16.00 vallamajas.

Päevakord:

1.  Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
2.  Volikogu otsus "Kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine" (Jausa, Murru, ettekandja maa- ja ehitusnõunik Pilvi Post)
3. Volikogu otsus „Investeeringuobjekti kinnitamine" (kaasav eelarve, ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
4. Volikogu otsus „Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse  eelnõule „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm, kaasettekandjad vallavanem Tiit Paulus ja volikogu esimees Ülo Kikas).
5. Muud küsimused:
5.1. Volikogu protokolliline otsus "Lasteaiaõpetajate palgamäära vastavusse viimine       01.01.2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusprogrammi tingimustega" (ettekandja haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Hergo Tasuja). 

Ülo Kikas
volikogu esimees