« Tagasi

Emmaste Vallavolikogu 08.08.2017 istungi päevakord

Kutsun kokku Emmaste Vallavolikogu istungi teisipäeval, 08. augustil 2017, kell 17.30 vallamajas, sest on tekkinud kiireloomuline vajadus volikogu koosseisu enamuse otsusega kinnitada Riigikohtule esitatud taotlust.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse info (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
2. Volikogu otsus „Riigikohtule esitatud taotlus" (ettekandja vallasektretär Kairi Arunurm, kaasettekandja vallavanem Tiit Paulus).
3. Volikogu otsus „Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks. Teede pindamine" (ettekandja vallavanem Tiit Paulus).
4. Volikogu otsus „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmine" (ettekandja vallasekretär Kairi Arunurm).

Ülo Kikas
Volikogu esimees