« Tagasi

Osavallakogu liikmete valimine

Emmaste Vallavolikogu esimehe teade

Lugupeetud Emmaste valla elanikud!

 

Kui Hiiumaale jääb üks vald ja 5 osavalda, on osavalla esinduskoguks osavallakogu, mis moodustatakse volikogu volituste ajaks.

Vastavalt ühinemislepingule moodustub 6-liikmeline osavallakogu järgmiselt:

- kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget;

- üks osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;

- üks osavallas registreeritud ja tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;

- üks osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;

- üks osavallas elavate noorte esindaja.

 

Tulenevalt eelnevast kutsun kokku valimiskoosoleku reedel, 13. oktoobril 2017, Emmaste vallamajas, et valida esindajad ja esindajate asendusliikmed Emmaste  osavallakogusse.

 

Kell 17.00 noorte esindajad;

Kell 17.30  haridusasutuste hoolekogude esindajad;

Kell 18.00  ettevõtjate esindajad;

Kell 18.30 kodanike ühenduste või külavanemate esindajad.

 

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on selles osavallas.

Koosolekule on oodatud Emmaste valla ettevõtjad, kodanike ühenduste esindajad, külavanemad, noored ja noorteorganisatsioonide esindajad ning haridusasutuste hoolekogude liikmed.

 

Ülo Kikas

Emmaste Vallavolikogu esimees