Haldusreform

19.06.17

Haldusreformi seadus

Hiiu Vallavolikogu otsus nr 237 "Ettepaneku tegemine konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks"; 18.02.2016

Emmaste Vallavolikogu otsus nr 145 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise konsultatsioonide alustamisest keeldumine", 01.04.2016

Käina Vallavolikogu otsus nr 100 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine", 25.05.2016

Emmaste Vallavolikogu otsus nr 151 "Seisukoha võtmine Käina Vallavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 100 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine" kohta", 02.06.2016

Pühalepa Vallavolikogu otsus nr 22 "Ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine", 28.06.2016

Käina Vallavolikogu otsus nr 103 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine", 24.08.2016

Hiiu Vallavolikogu otsus nr 297; Nõusoleku andmine omavalitsuste ühinemisläbirääkimisteks (08.09.2016)

Pühalepa Vallavolikogu otsus nr 38; Läbirääkimiste alustamisest keeldumine (25.10.2016)

Emmaste Vallavolikogu otsus nr 159; Seisukoha võtmine Käina Vallavolikogu 24. august 2016 otsuse nr 103 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine" kohta;  (31.10.2016)

Käina Vallavolikogu otsus nr 113; Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine (01.11.2016)

Ühinemise ajakava

Protokoll nr 1, 04.07.2016
Protokoll nr 2, 19.07.2016
Protokoll nr 3, 10.08.2016
Protokoll nr 4, 16.08.2016
Protokoll nr 5, 30.08.2016
Protokoll nr 6, 05.09.2016
Protokoll nr 7, 14.09.2016

Ühinemislepingu projekt

Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine

Kutse, 27.02.2017

Kutse, 10.03.2017

Vastus Hiiu valla ja Käina valla kutsele alustada 20.03.2017 ühinemiskokkuleppe läbirääkimistega

Korraldus nr 108; Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine (21.03.2017)

Otsus nr 177; Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine (17.04.2017)

Otsus nr 181; Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse nääruse eelnõule "Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" (11.05.2017)

Lisa volikogu otsusele nr 181

Vabariigi Valitsuse otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisest (15.06.2017)

Toimetaja: HELI ÜKSIK