16.11.16

Maakondlik sisekergejõustiku hall

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on otsustanud toetada Emmaste Vaba Aja Keskuse projekti "Maakondlik sisekergejõustiku hall"  Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2: summas 34492,44 eurot

Maakondliku sisekergejõustiku hall (kanderaamatu number on 2276616).
Emmaste valla üheks arengueesmärgiks on sportimisvõimaluste kättesaadavuse parandamine ja nende aktiivne kasutamine sh ka erinevate suvelaagrite, maakondlike ürituste jms. korraldamine Emmastes.

Hiiumaalt on siiani puudunud võimalus kergejõustiku treeninguteks sügis-talvisel perioodil. Kuna Emmastes oli juba vastav taristu, Emmaste kaarhall, mis hetkel on ka ainuke pikkuselt antud eesmärgiks sobiv hoone Hiiumaal oli lihtne teha otsus selle ümberkujundamiseks sisekergejõustiku halliks. Siht selles suunas oli aga võetud juba varem, kui kaarhalli hangiti esimene kahe jooksuraja laiune tartaankatteriba 2015. a detsembris.

Projekti raames kaetakse saali põrand tartaankattega millel on võimalik ka naelikud jalas trenni teha.

Tartaankate sobib hästi nii kergejõustiku, jalgpalli kui ka  võimlemistreenigute läbiviimiseks ja avardab sellega spordikompleksi kasutamisvõimalusi endisest. Projekti käigus luuakse tingimused ka viske ja hüppealade treenimiseks.

Antud Projekt mõjutab nii Emmaste ümbruse elanikke kui ka kogu Hiiumaa rahvastikku, eriti selle noori, luues neile uued võimalused enese arenguks. Ääreala edukad koolinoored ei pea enam mandril treenimas käima ja treeningvõimaluste vähesuse tõttu ennast mandri noortest kehvemini tundma.

Peale tartaankatte paigaldamist on nüüd ka tippsportlastel võimalik Hiiumaal aastaringselt treenida.

Aktiivses tegevuses oleva treeningbaasi olemasolu edendab sportlikke eluviise kõikides vanuserühmades.

Kaasaegsed võimalused annavad uue  arengutõuke kogu Hiiumaa kergejõustikule. Ühise, maakondliku kergejõustikukeskuse loomine Emmastesse tugevdab valdade vahelist ning maakonnas tegutsevate treenerite koostööd, elavdab kohaliku kogukonna elu ja noorte omavahelist suhtlemist Hiiu maakonnas. Loodame, et see oli algus ja meil avaneb  järgnevatel aastatel võimalus oma spordikompleksi täiendada. 

 

Toimetaja: HELI ÜKSIK