Mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud

15.09.16

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri


Juhatuse liige: Elge Härma
E-post: info.tohvri@emmaste.ee

Tel: +372 5121243;  463 1704 või 469 5429

Kogukonnale pakutavate teenuste hinnad alates 01.09.2014 (juhatuse otsus nr 50):

Pesumaja teenused:

  • pesu pesemine          0,50 eurot/kg
  • pesu kuivatamine      0,50 eurot/kg
  • pesu triikimine            0,50 eurot/kg

Toitlustamise teenused:

1. Toitlustamine hooldekeskuse menüü järgi kohapeal majutusteenuse klientidele jt mittehoolealusest klientidele

  • lõuna 4 eurot
  • hommiku- või õhtusöök  2 eurot

2. Peielaud kuni 50 inimesele ajavahemikul kella 13.00-15.30 hooldekeskuse sööklas eelnevalt kokku lepitud menüü ja kalkulatsiooni alusel. Hind alates 12 eurot inimese kohta.

3. Toitlustamine tööpäevadel koos kohaletoomisega Emmaste valla piires alates 10 portsionist:

  • praad              2,10 eurot portsion
  • supp               1,65 eurot portsion
  • magustoit       1,10 eurot portsion

Majutusteenus

Lühiajaline majutus (alla aasta) 14 eurot ööpäev ühele inimesele

Juhatuse liikmel on õigus teha Emmaste valla elanikele, asutustele ja mittetulundusühingutele soodustusi.

******************************************************

MTÜ Sõru Merekeskus

Kontaktisik Tiit Laun - juhataja.

Telefon:  52 70 853
e-post: merekeskus@hot.ee 

Korraldus nr 95; Sadamateenuste hinnakirja kehtestamine Sõru Väikelaevasadamas

******************************************************

MTÜ Sõru Jahtklubi

Kontaktisik Teet Laja - juhatuse liige. Tel. 51 22 185

******************************************************

Seltsing Agapäe agarad

Seltsing Emmaste kobedad

Seltsingud koondavad Agapäe ja Emmaste piirkonna eakaid, toimuvad ühisüritused ja väljasõidud. Kontaktisik Liia Rull. Tel. 462 2441

******************************************************

Külaselts MUHV

Kontaktisik Heli Üksik - juhatuse esinaine.

Telefon: 5691 2640

E-post: muhvile@gmail.com

www.facebook.com/Külaselts-Muhv-241942109227279/  

Seltsi kohta saab infot kodulehelt www.muhv.ee

Otsus nr 150; Külade arengukava kinnitamine

******************************************************

Agapäeotsa selts

Kontaktisik - juhatuse liige Kristi Ugam

Aadress: Leisu küla, Emmaste vald, Hiiumaa 92052
Telefon:  5665 4859

E-post: agapaeots@gmail.com

blogi: http://agapaeots.blogspot.com/

******************************************************

Sõruotsa külaselts

Kontaktisik Maris Vetsi - juhatuse liige

Telefon - 534 8096

******************************************************

MTÜ EMSI

Hiiumaa Pärimusait - kohvik, käsitöö, taluturg ja kultuurisündmused

Avatud - esmaspäevast laupäevani kell 12 -18

Koduleht: parimusait.blogspot.com

https://www.facebook.com/search/top/?q=hiiumaa%20parimusait

Kontakt: Kaie Pranno (juhatuse liige ja perenaine), tel 5628 8687, kaie.pranno@gmail.com

******************************************************

Ernst Jaaksoni SA

Kontaktisik Kalev Kotkas - nõukogu liige

******************************************************

Loomade eestkoste organisatsioon LOOMUS

www.loomus.ee

 

******************************************************

MTÜ EMMASTE PUHKPILLIORKESTER

Kontaktisik Toomas Paap - juhatuse liige

Telefon - 5343 7362

e-mail - emmaste.puhkpill@gmail.com

https://www.facebook.com/search/top/?q=emmaste%20puhkpill

******************************************************

Taotlus toetuse saamiseks

Tegevustoetuse aruanne

Määrus nr 56; Emmaste valla eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noorsootööalase tegevuse toetamise kord

Taotlus toetuse saamiseks (arvutis täitmiseks)