« Tagasi

Konkurss MA EMKO juhataja ametikohale

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Emmaste Vallavalitsuse hallatava munitsipaalasutuse EMKO juhataja ametikoha täitmiseks. EMKO ülesandeks on tööde teostamise ja teenuste osutamise korraldamine endise Emmaste valla (tulevase Emmaste osavalla)  territooriumil  järgmistes valdkondades:

 1) elamu- ja kommunaalmajandus;
 2) veevarustus ja kanalisatsioon;
 3) heakord;
 4) jäätmemajandus v.a. korraldatud jäätmevedu;
 5) valla teede ja tänavate korrashoid;
 6) kalmistute haldamine;
 7) supelrandade haldamine;
 8) valla omandis oleva maavara käitlemise korraldamine;
10) seadusega valla pädevusse antud hulkuvate loomadega seonduva tegevuse korraldamine.

Avaldus koos  CV ja motivatsioonikirjaga  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil: vald @emmaste.ee või paberkandjal aadressil Emmaste küla, Hiiu maakond, 92001 hiljemalt 27.11.2017. Ametijuhend on kättesaadav Emmaste Vallavalitsuse veebilehel http://www.emmaste.ee/. Lisainfo Harri Hiisilt  telefonil 5037656 või vald@emmaste.