10.11.15
Antud asutuse veebilehele sisse logimisega nõustuste, et Teie nimel teostab infosüsteem päringuid riigiregistritesse vastavalt kasutatavale teenusele.
Töödeldavad isikuandmed säilitatakse infosüsteemis vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning isikuandmeid kasutatakse vaid teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.    
Lubatud ei ole tegevused, mis võivad häirida või takistavad keskkonna kaudu teenuste osutamist ja selle toimimist.
Teenuste kasutamine võimaldatakse Teile vaid järgnevate kasutustingimustega nõustumise korral.
Toimetaja: MADIS TÄNAVA