Hajaasustuse programm


1. augustist 2013 avanes hajaasustuse programm.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmmist toetatakse järgmisi valdkondi:

* veesüsteemid
* kanalisatsioonisüsteemid
* juurdepääsuteed
* autonoomsed elektrisüsteemid

Toetust saavad taotleda inimesed, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks alaealine laps.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. 

Taotlejaid nõustatakse ja taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2013.a.

  Programmdokument 727.73 Kb

  Taotlusvorm 52.00 Kb

  Eelarve 29.00 Kb

Täpsem info:

http://hiiu.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/reD5/content/id/5845265

  Korraldus nr 208; Komisjoni moodustamine "Hajaasustuse programmi" taotluste hindamiseks 126.72 Kb

Hajaasustuse programmist toetuse saajad