EMKO

7.07.17

EMKO ehk Emmaste kommunaal on moodustatud vallavolikogu otsusega nr 69 25.juulist 1997.a. endise munitsipaalettevõtte EMKO ümberkujundamisega valla asutuseks.

EMKO põhieesmärk on Emmaste vallas kohalikele omavalitsustele seadusega pandud ülesannete täitmisega seotud teenuste osutamine.

EMKO põhiülesandeks on tagada vallas elanikkonnale järgmiste teenuseliikide igakülgne toimimine: elamu- ja kommunaalmajandus; veevarustus ja kanalisatsioon; heakord; vallasisene ühistransport; valla teede ja tänavate korrashoid.

Emmaste Vallavolikogu kinnitas MA EMKO põhimääruse oma 29.08.2013 toimunud istungil määrusega nr 78 "Munitsipaalasutuse EMKO põhimääruse kinnitamine"

Määrus nr 78; Munitsipaalasutuse EMKO põhimääruse kinnitamine

 

Korraldus nr 281, 26.11.2015; "Teenuste hindade kehtestamine"; Vee- ja kanalisatsiooni hinnakiri
 

Teenuste hinnakiri:

Emmaste Vallavalitsuse 16.12.2010 korraldus nr 249

1. Teenustasud tehnika kasutamiseks:
1.1. traktor MTZ-82 25 € tund
1.2. traktor K-700 35 € tund

2. Tellitud murutraktori ja trimmeri töö 18 € tund

Tilga kruusakarjäärist kruusa müük 5€ tonn
Korraldus nr 226 "Kruusa müük Tilga karjäärist" terviktekst

Bussi IVECO Feniksbus kilomeetrihind 1,28 € ja seisutunni hind 10 €
Korraldus nr 260; MA EMKO teenuste hindade kehtestamine (06.07.2017)

Bussi Volkswagen Multivan kilomeetrihind 0,32 €
(Vallavalitsuse korraldus nr 46, 19.02.2014)
Laadur-ekskavaatori JCB teenuse tunnihind 30 €
Korraldus nr 63; MA EMKO teenuste hindade kehtestamine, 06.03.2014

Kruusa müüki ja bussi rentimist korraldab MA EMKO juhataja.
Hindadele ei lisandu käibemaksu.

Kontakt:
Harri Hiis - juhataja
Telefon: +372 503 7656
E-post: emko@emmaste.ee

Kalmistuvaht Sirje Nigul (Emmaste kalmistu) - 5668 0689
Kalmistuvaht Arno Õispuu (Mänspäe kalmistu) - 5611 1876

Määrus nr 41; Emmaste valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri
Määrus nr 43; Emmaste valla jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa jäätmejaama lahtiolekuajad alates 01. oktoobrist 2010 ja hinnakiri:
E - N 9.00 - 17.00
R 9 - 16
Iga kuu esimesel laupäeval 10.00 - 14.00
P ja riiklikel pühadel SULETUD

Hiiumaa jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete hinnakiri

Korraldatud jäätmevedu Hiumaal alates 01.01.2016