Emmaste Põhikool

12.07.17
Koduleht: http://www.emmaste.edu.ee

Kontakt:
Direktor Merje Kikas tel. +372 463 1700
Õpetajate tuba tel. +372 469 5247
e-mail:kool@emmaste.edu.ee
Postiaadress: Emmaste küla, Emmaste vald, Hiiumaa, 92001

Määrus nr 62; Emmaste Põhikooli põhimäärus (26.06.2017)

 

Korraldus nr 373; Emmaste Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Määrus nr 58; Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine

 

EMMASTE PÕHIKOOL vajab alates 21. augustist 2017.a. EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 31.juuliks aadressil emmastekool@gmail.com või Emmaste 92001, Hiiumaa.
Info telefonil 524 0157, Merje Kikas.