Mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud

28.12.17

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri

Juhatuse liige: Elge Härma
E-post: info.tohvri@emmaste.ee

Tel: +372 5121243;  463 1704 või 469 5429

Kogukonnale pakutavate teenuste hinnad alates 01.09.2014 (juhatuse otsus nr 50):

Pesumaja teenused:

  • pesu pesemine          0,50 eurot/kg
  • pesu kuivatamine      0,50 eurot/kg
  • pesu triikimine            0,50 eurot/kg

Toitlustamise teenused:

1. Toitlustamine hooldekeskuse menüü järgi kohapeal majutusteenuse klientidele jt mittehoolealusest klientidele

  • lõuna 4 eurot
  • hommiku- või õhtusöök  2 eurot

2. Peielaud kuni 50 inimesele ajavahemikul kella 13.00-15.30 hooldekeskuse sööklas eelnevalt kokku lepitud menüü ja kalkulatsiooni alusel. Hind alates 12 eurot inimese kohta.

3. Toitlustamine tööpäevadel koos kohaletoomisega Emmaste valla piires alates 10 portsionist:

  • praad              2,10 eurot portsion
  • supp               1,65 eurot portsion
  • magustoit       1,10 eurot portsion

Majutusteenus

Lühiajaline majutus (alla aasta) 14 eurot ööpäev ühele inimesele

Kohatasud 2017

Tugiteenuste hinnad hoolealustele

Juhatuse liikmel on õigus teha Emmaste valla elanikele, asutustele ja mittetulundusühingutele soodustusi.

******************************************************

MTÜ Sõru Merekeskus

Kontaktisik Tiit Laun - juhataja.

Telefon:  52 70 853
e-post: merekeskus@hot.ee 

Korraldus nr 95; Sadamateenuste hinnakirja kehtestamine Sõru Väikelaevasadamas

******************************************************

MTÜ Sõru Jahtklubi

Kontaktisik Teet Laja - juhatuse liige. Tel. 51 22 185

******************************************************

Seltsing Agapäe agarad

Seltsing Emmaste kobedad

Seltsingud koondavad Agapäe ja Emmaste piirkonna eakaid, toimuvad ühisüritused ja väljasõidud.

Kontaktisik Liia Rull. Tel. 462 2441

******************************************************

Külaselts MUHV

Kontaktisik Heli Üksik - juhatuse esinaine.

Telefon: 5691 2640

E-post: muhvile@gmail.com

www.facebook.com/Külaselts-Muhv-241942109227279/  

Seltsi kohta saab infot kodulehelt www.muhv.ee

Otsus nr 150; Külade arengukava kinnitamine

******************************************************

Agapäeotsa selts

Kontaktisik - juhatuse liige Kristi Ugam

Aadress: Leisu küla, Emmaste vald, Hiiumaa 92052
Telefon:  5665 4859

E-post: agapaeots@gmail.com

blogi: http://agapaeots.blogspot.com/

******************************************************

Sõruotsa külaselts

Kontaktisik Katrin Visnapuu- juhatuse liige

Telefon:

E-post: kvisnapuu@gmail.com

******************************************************

MTÜ EMSI

Kontaktisik:

Telefon:

e-post:

******************************************************

Ernst Jaaksoni SA

Kontaktisik Kalev Kotkas - nõukogu liige

******************************************************

Loomade eestkoste organisatsioon LOOMUS

www.loomus.ee

******************************************************

MTÜ EMMASTE PUHKPILLIORKESTER

Kontaktisik Toomas Paap - juhatuse liige

Telefon - 5343 7362

e-mail - emmaste.puhkpill@gmail.com

https://www.facebook.com/search/top/?q=emmaste%20puhkpill

******************************************************

MEREKARU MTÜ

Lastelaagrid, Haldi küla
Kontaktisik: Miina Kallikorm

Telefon: +372 5333 0335
E-post: miina.kallikorm@gmail.com 

*********************************************************************************************

JAUSA KÜLA SELTS MTÜ

Kontaktisik: Katrin Raie - juhatuse liige

E-post: jausaselts@gmail.com

Telefon: 5666 0111

*****************************************************************************

SÕRU ILMA JAAM MTÜ

Kontaktisik: Katrin Visnapuu - juhatuse liige

E-post: kvisnapuu@gmail.com

**************************************************************************

MTÜ TÄRKMA SADAMA SELTS

Kontaktisik: Margus Kastein
E-post: margus.kastein@gmail.ee

Info seltsi kohta www.tarkmasadam.ee

*****************************************************************************

Taotlus toetuse saamiseks (arvutis täidetav)

Tegevustoetuse aruanne

Määrus nr 56; Emmaste valla eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noorsootööalase tegevuse toetamise kord