Sõru muuseum

11.04.17

Sõru muuseum asub Emmaste vallas Pärna külas ja kuulub Sõru Merekeskuse kompleksi. Muuseum on loodud proua Milvi Vanatoa eestvedamisel eesmärgiga koguda ja säilitada paikkonnale iseloomuliku merekultuuri pärandit ja traditsioone.

2006. aastal sai muuseumihoone täielikult renoveeritud ja lisaks püsiekspositsioonile on nüüd kolm saali vahetatavate näituste korraldamiseks. Maja teisel korrusel on seminariruum 20-le inimesele, kus on võimalik korraldada ümarlaudu, õppepäevi ja muid väiksemaid sündmusi.

Alates 8. juulist 2008.a. on Sõru muuseum Emmaste valla allasutus.

Traditsiooniliste üritustena toimuvad muuseumi kaasabil Sõru Merekeskuses Puulaevade pidu ja Sõru käsitöö-ja kunstipäevad.

 

Sõru Muuseumi plaanid

Asendiplaan

I korrus A

I korrus B

II korrus A

II korrus B

Lõige A

Lõige B

 

Otsus nr 161; Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Sõru muuseum moodustamine" (19.06.2008)

Otsus nr 169; Emmaste Vallavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 161 "Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Sõru muuseum moodustamine" punkt 2 kehtetuks tunnistamine (27.03.2017)

Määrus nr 60; Sõru muuseumi põhimääruse kinnitamine (27.03.2017)

Sõru muuseumi kogude kasutamise kord ja hinnakiri

Sõru muuseumi arengukava 2012-2015, kinnitatud 29.02.2012 määrusega nr 40

 

Emmaste Vallavalitsus muutis osaliselt 20.märtsil 2014. a korraldusega nr 75 hoolekogu koosseisu.

Hoolekogu koosseis:
Helgi Põllo, Kalev Kotkas, Tiit Paulus 

 

Korraldus nr 75: Piletihindade tasu muutmine ning hoolekogu koosseisu osaline muutmine 

Määrus nr 1: Sõru muuseumi hoolekogu põhimääruse kinnitamine

Sõru muuseumi hoolekogu põhimäärus