Tohvri Hooldekodu

19.04.17

2011 aastal ehitati renoveeritud peamajale KOIT kava rahastusega juurdeehitus, renoveeriti ja soojustati allesjääv hoone ning rekonstrueeriti kanalisatsioonisüsteem.

27. jaanauril 2012.a sõlmiti notariaalne asutamisleping Sihtasutuse Hiiu Maakonna Hooldekeskus loomiseks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu vanuritele, erivajadustega ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks tingimuste loomine. Eakate inimeste soovidel ja objektiivsetel vajadustel põhineva maakondliku hoolekandekeskuse jätkusuutlikkuse kindlustamine, tänase infrastruktuuri ning kogemuste baasi terviklik rakendamine ning teenuste edasiarendamine polüfunktsionaalsuse suunas.

Sihtasutuse soodustatud isikuteks on Hiiu maakonna puuetega, erivajadustega ja eakad inimesed, samuti erinevate riskigruppide esindajad.

Otsus nr 107 "Sihtasutuse asutamine"

Otsus nr 154; Emmaste Vallavolikogu 27.10.2011 otsuse nr 107 "Sihtasutuse asutamine" muutmine

Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri põhikiri

Kohatasud 2017

Tugiteenuste hinnakiri hoolealustele alates 01.04.2017

 

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri nõukogu liikmed:
Tiit Paulus
Kairi Arunurm
Liia Rull

Juhatuse liikmed:
Elge Härma

Teenused:

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri teenuste hinnakiri

Kontakt:
Juhatuse liige Elge Härma tel. +372 512 1243

Hooldusosakond
peamaja tel. +372 469 5429
e-mail: hooldekodu@tohvri.hiiumaa.ee

Postiaadress: Hindu küla, Emmaste vald, Hiiumaa 92012