« Tagasi

Emmaste valla kaasava eelarve rahvahääletus

Emmaste vallavalitsus kuulutas 13.04.2017 toimunud istungil korraldusega nr 131 „Rahvahääletuse väljakuulutamine kaasava eelarve menetluse raames ja rahvahääletuse korraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine" välja Emmaste vallakodanike rahvahääletuse, mis toimub perioodil 17.04.2017 – 30.04.2017.

Rahvahääletusel osalevad kolm ideed:

Idee nr 1 - Emmaste vallakeskuse välisilme parendamine läbi kauni puhke- ja jalutusala loomise;
Ettepaneku kirjeldus: Värskendame piirkonna (täpsemalt muruplatsi, mis jääb asfalteeritud parkimisala, Käina maantee, lasteaia ja raamatukogu vahelisele alale) välisilmet ja loome seal liikumiseks, selle nautimiseks sobilikud tingimused. Selleks tuleb renoveerida alal paiknevat paviljoni, rajada selle juurde väike ja lihtne, ent praktiline terrass, kus saaks istuda, aga ka soovi korral tantsida. Ala tuleb planeerida ning sellele luua jalutusrajad ja madalhaljastuseks sobilikud kohad. Platsi keskne osa oleks minimalistlik, ent stiilne purskkaev (kuna veetrass sealt platsilt läbi läheb, siis kulutused liiga suured ei ole). Liikumisteede ääres on istepingid.

Idee nr 2 - Emmaste keskuse bussijaama taga asuva ca 1700 m2 suuruse parkla ja prügikonteinerite ala korrastamine;
Ettepaneku kirjeldus: Emmaste keskuses bussijaama taga asuva ca 1700 m2 suuruse parkla pindamine, parkla piiramine äärekividega ning prügikastidele (pakendikonteineritele) puidust ümbrise (kolmest küljest piiratud) valmistamine ja paigaldamine. Ettepanekuga saaks lahendada kaupluse külastajate parkimismured ja prügikonteinerite ümbruse probleemi.

 

Idee nr 3 - Bussiootekoht ja katusega rattaparkla Emmaste kooli juurde.
Ettepaneku kirjeldus:Emmaste kooli õpilastest ligi 50 kasutavad koolis käimiseks bussi, mis peatub kooli juures. Koht, kus lapsed peale tunde bussi ootavad on iseenesest tore – seal mängitakse ukakat ja pallimänge ja joostakse ringi. Samas pole koolikotte ja pillide kohvreid pole õieti kusagile panna, seepärast on need lihtsalt porisel või lumisel maapinnal.

Paljud õpilased, kes koolile lähemal elavad, tulevad kooli jalgrattaga. See on igati tervislik liikumisviis ja turvaline tänu Emmastesse viivale jalgrattateele. Ometi tuleb jalgrattaid hoida koolimaja ees jalgrattahoidikus lageda taeva all. Vihmast ja lumest märja ratta sadulasse pole sugugi meeldiv istuda, aga sulailmaga kukub lumi koolimaja katuselt täpselt praeguse rattahoiukoha peale

Ideede poolt saab hääletada vallakantseleis või saata oma eelistus elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile vald@emmaste.ee kasutades lisatud hääletussedelit.

Hääletussedel