Vabad töökohad

16.11.17

MA EMKO juhataja

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Emmaste Vallavalitsuse hallatava munitsipaalasutuse EMKO juhataja ametikoha täitmiseks.  EMKO ülesandeks on tööde teostamise ja teenuste osutamise korraldamine endise Emmaste valla (tulevase Emmaste osavalla)  territooriumil  järgmistes valdkondades:

 1) elamu- ja kommunaalmajandus;
 2) veevarustus ja kanalisatsioon;
 3) heakord;
 4) jäätmemajandus v.a. korraldatud jäätmevedu;
 5) valla teede ja tänavate korrashoid;
 6) kalmistute haldamine;
 7) supelrandade haldamine;
 8) valla omandis oleva maavara käitlemise korraldamine;
10) seadusega valla pädevusse antud hulkuvate loomadega seonduva tegevuse korraldamine.

Avaldus koos  CV ja motivatsioonikirjaga  ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil: vald @emmaste.ee või paberkandjal aadressil Emmaste küla, Hiiu maakond, 92001 hiljemalt 27.11.2017. Ametijuhend on kättesaadav Emmaste Vallavalitsuse veebilehel http://www.emmaste.ee/. Lisainfo Harri Hiisilt  telefonil 5037656 või vald@emmaste.

 

Traktorist - heakorratöötaja

Munitsipaalasutus EMKO võtab tööle traktorist- heakorratöötaja. Nõutav on traktoristi- ja autojuhilubade olemasolu. Avaldus koos CV-ga  esitada kirjalikult aadressil: Emmaste vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald, 92001 või e-postiga emko@emmaste.ee  hiljemalt 01.12.2017. a. Lisainfo telefonil 5037656.