Valimised

29.06.17

KOHALIKU OMAVALITSUSE VALIMISED 2017

Otsus nr 190; Emmaste Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (26.06.2017)

Otsus nr 191; Emmaste valla valimiskomisjoni moodustamine (26.06.2017)

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE VALIMISED 2013

Otsus nr 200; Valimisringkonna moodustamine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Määrus nr 8; Valimisjaoskonna moodustamine

Otsus nr 201; Valla valimiskomisjoni moodustamine.

Valla valimiskomisjoni otsus nr 4; Kandidaatide koondnimekirja registreerimine

Lisa otsusele nr 4; Valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekiri

Otsus nr 208, 26.09.2013; Jaoskonnakomisjoni moodustamine

 

Valimisinfo

2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 20. oktoobril. KOVV § 35 lg 1 sätestab, et kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeva enne valimispäeva s.o. 21.augustil 2013.a ja lõpeb vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 35 1g 2 sätestatule valimispaevale eelneval 40. päeval kell 18.00 s.o.10. septembril 2013.a ning kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud isikud registreeritakse KOVVS § 37 lg 1 alusel hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva s.o. 15.septembril 2013.a.

Emmaste valla valimiskomisjoni tööaeg on:

21.08.2013 – 10.09.2013 igal tööpäeval kella 16.00-18.00 – Emmaste Raamatukogus.

11.09.2013- 18.09.2013 igal tööpäeval kella 15.00-17.00 – Emmaste vallamajas.

Infot nii kandideerimise, valimisliitude registreerimise kui ka valimiste korraldamise kohta saab Vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt: http://www.vvk.ee/

Valimiskomisjoni kontaktandmed:

e-post: helge.salusoo@emmaste.ee

e-post: aimi.pruul@gmail.com

e-post: kairi.arunurm@emmaste.ee

telefon: 4622442

 

telefonid: 5023081, 4631703