Valla ametnikud

19.07.17

Vallavanem - Tiit Paulus
Haridus ja eriala: keskharidus
e-post: tiit.paulus@emmaste.ee
telefon: +372 462 2443

Vallasekretär - Kairi Arunurm
Haridus: kõrgem, õigusteadus, magister
e-post: kairi.arunurm@emmaste.ee
telefon: +372 462 2442

Sekretär-registripidaja - Heli Üksik
Haridus: kesk-eri, raamatupidamisassistent
e-post: valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
            vald@emmaste.ee
telefon: +372 462 2444

Sotsiaalnõunik - Liia Rull
Haridus: kesk-eri, koolieelse lasteasutuse kasvataja
e-post: liia@emmaste.hiiumaa.ee
telefon+372 462 2441

Maa- ja ehitusnõunik - Pilvi Post
Haridus: kõrgem, agronoom
e-post: pilvi@emmaste.hiiumaa.ee
telefon: +372 462 2445

Finantsjuht - Heidi Siirus (teenistussuhe peatatud)

Finantsjuht - Karin Gross
Haridus: kõrgem, raamatupidaja
e-post: karin.gross@emmaste.ee
telefon: +372 462 2446

Raamatupidaja - Heli Lige
Haridus: Kesk-eri; raamatupidaja, tase 5
e-post: heli.lige@emmaste.hiiumaa.ee
telefon: +372 462 2446

Hooldustöötaja - Aimi Jaarma
Haridus: kesk-eri, kaubandus
telefon: +372 462 2444; +372 514 4327
e-post: aimi.jaarma@emmaste.ee

Valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud:

Jarge Kõster - politseikonstaabel
telefon: +372 512 6127
e-post: jarge.koster@politsei.ee

Mihkel Karjamaa - politseikonstaabel
telefon: +372 512 6131
e-post: mihkel.karjamaa@politsei.ee

Vallavanema üldkäskkiri nr 24 "Emmaste Vallavalitsuse ametiasutuse töökorralduse reeglite kehtestamine"; 23.05.2016

Emmaste Vallavalitsuse ametiasutuse töökorralduse reeglid