10.11.15
Antud asutuse veebilehele sisse logimisega nõustuste, et Teie nimel teostab infosüsteem päringuid riigiregistritesse vastavalt kasutatavale teenusele.
Töödeldavad isikuandmed säilitatakse infosüsteemis vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning isikuandmeid kasutatakse vaid teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.    
Lubatud ei ole tegevused, mis võivad häirida või takistavad keskkonna kaudu teenuste osutamist ja selle toimimist.
Teenuste kasutamine võimaldatakse Teile vaid järgnevate kasutustingimustega nõustumise korral.
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Vallavolikogu

8.02.16

Volikogu liikmed 

Ülo Kikas - volikogu esimees
Telefon: +372 516 0295
E-post: ylokikas@gmail.com

Hergo Tasuja - volikogu aseesimees,  haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Gustav Kotkas - eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Maido Rand - sotsiaalkomisjoni esimees
Vahur Leenurm
Kristi Ugam
Katrin Härm
Tiit Laun-
revisjonikomisjoni esimees
Triinu Pihel