Kaasav eelarve 2016

21.03.16

Emmaste vallavolikogu määrus nr 35 "Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord"

Esitatud ideed:

Idee nr 1 - Noortekeskuse lahtise ruumi ümberkujundamine ja täiendamine helikindla uksega eraldatavaks privaatseks ruumiks

Idee nr 2 - Individuaallahendus bussipeatuste valgustuseks

Idee nr 3 - Liivalauka supluskoha mänguväljak

Idee nr 4 - Tohvri patareide grilimis- ja telkimisplats

Idee nr 5 - Harju tuuliku tiibade rekonstrueerimine

Idee nr 6 - Leisu koolimaja maaküttele viimine

Idee nr 7 - Puhkekoht Tohvri patareide juurde

Idee nr 8 - Igal pingil on lugu - uued istepingid Emmaste valda!

Idee nr 9 - Spordihall maakondliku tähtsusega spordiobjektiks

Emmaste valla kaasava eelarve ideede esmase analüüsi hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni 09.02.2016 koosoleku protokoll

Kaasava eelarve menetlemise ideede sõelumise komisjoni protokoll

Korraldus nr 72; Rahvahääletuse väljakuulutamine kaasava eelarve manetluse raames ja rahvahääletuse korraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine

EMMASTE VALLA KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUS

  • Emmaste valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 16.-30. märtsil 2016
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 16.03.2016 seisuga  Emmaste  vallas.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
  • Hääletada saab kolmel erineval viisil:

1) Vallavalitsuse kantseleis, esitades isikut tõendava dokumendi

2) Elektrooniliselt saates  emaili digiallkirjastatult aadressil vald@emmaste.ee,

3) Posti teel allkirjastatult

Hääletamiseks tuleb esitada vastava idee number, mille poolt soovitakse hääletada. NB: Idee nr-id ei ole kõik järjestiku, kuna osa ideesid on eelmenetluse käigus kõrvaldatud.

Rahvahääletusele on pandud 6 järgnevat ideed (1, 2, 3, 4, 5 ja 8)

Idee nr 1. Noortekeskuse lahtise ruumi ümberkujundamine ja täiendamine helikindla uksega eraldavaks privaatseks ruumiks.

Idee nr 2. Individuaallahendus bussipeatuste valgustuseks

Idee nr 3. Liivalauka avalikku supluskohta laste mänguväljaku rajamine

Idee nr 4. Tohvri patareide juurde grillimis-ja telkimisplatsi loomine

Idee nr 5. Harju tuuliku tiibade rekonstrueerimine

Idee nr 8. Igal pingil on lugu- uued istepingid Emmaste valda

Toimetaja: HELI ÜKSIK