9.01.17

Sotsiaalkindlustusamet,  www.ensib.ee - riiklikud pensionid, toetused, hüvitised

Haigekassa,  www.haigekassa.ee - riiklik tervisekindlustus, peretoetused, hüvitised

Eesti Puuetega Inimeste Koda, www.epikoda.ee - puudega isikutega seotud info

Töötukassa,  www.tootukassa.ee - tööturu toetused, teenused

Maksu- ja Tolliamet, www.emta.ee - tulumaks, maamaks, sotsiaalmaks

Politsei- ja Piirivalvaamet, www.politsei.ee - isikudokumendid

Riiklik Autoregistrikeskus, www.mnt.ee - juhilubade info

KOV sotsteenuste voldik

Toimetaja: HELI ÜKSIK