Leisu lastehoid

15.03.17

Leisu lastehoid asub Emmaste vallas, Leisu külas, Leisu endise koolimaja ruumides ja teenust osutab MTÜ Agapäeotsa selts

Määrus nr 12; Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Kontaktisik: Kristi Ugam

telefon 56654859

e-posti aadress leisu.lastehoid@gmail.com

koduleht: www.leisulastehoid.weebly.com (kontaktandmed, hinnakiri, valla lastehoiu määrus jne)

Arveldusarve Swedbank´is 22104768769 (Agapäeotsa selts)