Lõpetatud hanked

27.03.15
  • Emmaste valla Hindu detailplaneering
  • Tohvri Hooldekodu rekonstrueerimine Hiiu maakonna hooldekeskuseks
  • Tohvri Hooldekodu rekonstrueerimine Hiiu maakonna hooldekeskuseks omanikujärelevalve
  • Emmaste ANK tehnikaseadme Emmaste ANK "Lauad ja Toolid Emmaste
  • ANK "Sisustuse soetamine"
  • Emmaste Põhikooli kooli aula ventilatsiooni paigaldamine
  • Emmaste Põhikooli aula ventilatsiooni rajamiseks
  • Emmaste küla veevärgi ja pumpla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
  • Sõru Sadamarajatise välisvalgustuse ehitus lihthange (Riigihanke viitenumber 160747)