Valla sümbolid

28.08.14

Valla lipp
Valge-sinise lipuvälja poolitab diagonaalselt lainejoon. Lipu külgede suhe on 7:11.

Valla lipp ja vapp kinnitati 19.juunil 1996.a

 

Valla vapp
Valla vapil on sinisel väljal langetatud lainelõikeline palk, selle kohal vasakule suunduv kahemastiline purjelaev (kaljas).
Mõlemad kujundid valla vapil on hõbedased.

Vapi kujundamisel on silmas peetud järgmisi märksõnu: mereäärne vald, Soela väin. Paljud Emmaste mehed on olnud seotud meresõidu ja laevaehitusega. 1891. a. osteti 2-mastiline kaljas 'Seksna', mille tüürimeheks oli Enn Uuetoa - hiljem tuntud Kihnu Jõnnina. Jausa külas on sündinud Herman Sergo.