« Tagasi

Algab töö Hiiumaa valla töötajate ja ametnike leidmiseks

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas möödunud nädala istungil Hiiumaa vallavalitsuse ja osavaldade struktuuri. Hiiumaa vallavalitsuse ametikohtadele ja töökohtadele sobivate inimeste leidmiseks teeb vallavalitsus detsembri jooksul ettepanekud esmajoones seniste vallavalitsuste töötajatele, nagu näevad ette ühinemisleping ja avaliku teenistuse seadus.

Kõik senised vallavalitsused ametiasutustena tegutsevad 2017. aasta lõpuni ja ka töötajad jätkavad aasta lõpuni seniste lepingute alusel. Hiiumaa vald ja osavallavalitsused ametiasutustena alustavad tegevust 1. jaanuarist.

Hiiumaa valla ametiasutuste struktuuri loomise aluseks oli ühinemisläbirääkimiste ajal koostatud struktuuri projekt, millega on töö viimasel kuul jätkunud. Volikogus kinnitatud struktuuril on rahaline kate tuleva aasta Hiiumaa valla eelarve projektis.

Tähtsaim ülesanne struktuuri täiendamisel oli osavallavalitsuste palkade ühtlustamine, et meie spetsialistid oleks võrdselt koheldud. Kokku on ametiasutustes uue struktuuri järgi 73,05 teenistuskohta. Võrdluseks: Hiiumaa erinevates vallavalitsustes on aasta lõpuni kokku 70,85 teenistuskohta, millele lisanduvad maavalitsusest tulevad ülesanded. Aasta jooksul väheneb vallavalitsuse koosseis viie inimese võrra, kuna raamatupidamises on üleminekuperioodiks plaanitud tähtajalised lepingud. Seega on 2019. aasta alguseks Hiiumaa valla ja osavaldade struktuuris 68 teenistuskohta. Samas on see on koosseis, millega tööd alustada. Koostöös osavallavanematega on vaja läbi mõelda, millised osavallavalitsuste teenistuskohad peaks olema koosseisulised ja kus saaks tööd korraldada teisi mudeleid kasutades.

Uue struktuuri järgi tekib Hiiumaa vallas kahetasandiline juhtimine: osakonnajuhataja valdkonnajuhina ja osavallavanem jooksva töö korraldamiseks. Nii on ehitus- ja maaspetsialistide valdkonnajuht arenguosakonna juhataja ja sotsiaaltöö spetsialistidel sotsiaalosakonna juhataja. Selline töökorraldus on väljakutse, kuid samas loob eeldused kvaliteedihüppeks: tänaste vallavalitsuste ametnike selge ootus on, et et areneks oma valdkonna koostöö ja sisuline tugi.

Hiiumaa vallavalitsuse moodustavad viie osakonna spetsialistid:

1. Haridus- ja kultuuriosakonnas lisaks osakonnajuhile ka hariduse ja kultuurispetsialist ning spordi- ja terviseedenduse spetsialist – kokku kolm inimest.

2. Sotsiaalosakonnas on kokku neli inimest – osakonnajuhataja, kaks lastekaitsespetsialisti, kellest üks Lõuna- ja teine Põhja-Hiiumaal, ning sotsiaaltööspetsialist, kes toetab osavaldade sotsiaaltööspetsialiste muuhulgas näiteks eestkoste teemadel.

3. Arenguosakonnas hakkavad töötama lisaks osakonnajuhatajale arhitekt-planeeringute spetsialist, keskkonnaspetsialist, projektijuht-riigihangete spetsialist ning ühistranspordispetsialist ehk kokku viis inimest.

4. Vallakantselei on kaheksaliikmeline: vallasekretär, vallasekretäri abi, perekonnatoimingute ja personalispetsialist, jurist, sekretär, avalike suhete spetsialist ja kaks IT-spetsialisti.

5. Rahandusosakonnas lisaks osakonnajuhatajale finantsist, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja ning kolm raamatupidajat, kellele 2018. aastal lisanduvad veel viis tähtajalise lepinguga raamatupidajat.

Ühinemislepingu kohaselt jäävad osavallavalitsuste korraldada maa- ja ehitusküsimused, sotsiaalküsimused ning haldusküsimused. Osavallavalitsuste koosseis on piirkonniti väga erinev, sest sisuliselt jätkame esialgu tänaste vallavalitsuste koosseisudega. Täiendav koht on loodud Kõrgessaare osavalda sotsiaaltööspetsialisti näol.

Ühinemise tulemusel peab olema suhtlus ja asjaajamine omavalitsustes võimalikult mugav, kiire ja lihtne. Eesmärk on korraldada uue valla töö selliselt, et igal hiidlasel oleks võimalik vajalikud toimingud ära korraldada ükskõik millises osavallas, olenemata, kas ta selles osavallas päriselt elab või mitte.

Reili Rand
Hiiumaa vallavanem