« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse teabepäev Emmastes

Oska hoida oma kogukonda ja aidata abivajajat!
29.augustil ilmus Hiiu Lehes samanimeline artikkel. Kogukondliku turvalisuse teabepäevad ja esmaabi koolitused toimuvad algusega kl.16.00 alljärgnevalt:
5.10 - Kuriste Seltsimajas 
13.10 - Kassari Rahvamajas
17.10 - Kõpu Rahvamajas
24.10 - Kuri Koolimajas
2.11 - Emmaste VAK noortekeskuses

Koos õpime hindama oma kodukoha riske ja oskust kriisiolukorras õigesti tegutseda, ära tundma tõsiseid terviseriske ja andma esmaabi. Arendame koos hoolivust kogukonnas. Kogukondlikule turvalisusele suunatud projekt viiakse ellu koostöös Kodukant Hiiumaa ning Hiiumaa politsei- ja päästemeti vahel. 
Läbi ühiste teabe- ja koolituspäevade kasvab külades sotsiaalne suhtlus ja tugevneb kogukonnatunne. 
Aktiivse seltsieluga küla on tark, tugev ja jätkusuutlik .

Eelregistreerimine ja täiendav teave alates 02.10 tel. 5648 7057 Ester Tammis või info@vetsitall.ee.