« Tagasi

Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Seosest teekatte kandevõime nõrgenemisega otsustas Emmaste Vallavalitsus 03.11.2017 istungil korraldusega nr 399 "Kohalike maanteede ajutine sulgemine" sulgeda ajutiselt üle 3,5 t teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks Hiiumaa vallas kõik endise Emmaste valla territooriumil asuvad kruusakattega kohalikud maanteed ja avaliku kasutusega teed.